Podmienky používania

Domov » Podmienky používania

Úvod

Vítame vás na našom webe slovenske-kasina.sk. Táto stránka je spravovaná spoločnosťou “Slovenske Kasina s.r.o.” s adresou na Karadžičova 8/A, PSČ 821 08, Bratislava, Slovensko. Všetky informácie, ktoré nájdete na našej webovej stránke, sú poskytované na základe podmienok uvedených nižšie. Ak sa rozhodnete používať našu webovú stránku, súhlasíte s týmito podmienkami.

Používanie našej webovej stránky

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že sa budete riadiť podmienkami uvedenými na tejto stránke. Ak sa s týmito podmienkami nesúhlasíte, nemali by ste používať našu webovú stránku. Všetky informácie uvedené na našej webovej stránke sú určené iba pre informačné účely. Nezodpovedáme za žiadne straty alebo škody, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s používaním tejto webovej stránky.

Obsah na našej webovej stránke

Naša webová stránka obsahuje informácie o slovenských online kasínach. Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú podľa našich najlepších vedomostí správne a aktuálne. Nesúhlasíme však s akýmkoľvek zodpovedným za akékoľvek straty alebo škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku použitia informácií uvedených na tejto webovej stránke.

Odkazy na iné webové stránky

Na našej webovej stránke sa môžu nachádzať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú pod našou kontrolou. Nezodpovedáme za obsah týchto webových stránok alebo za akékoľvek straty alebo škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku použitia týchto webových stránok.

Zmeny podmienok

Môžeme zmeniť tieto podmien ky kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Preto odporúčame pravidelne skontrolovať túto stránku pre akékoľvek zmeny.

Intelektuálne vlastníctvo

Všetky informácie a obsah uvedený na tejto webovej stránke sú chránené autorskými právami. Žiadne časti tejto webovej stránky nemožno reprodukovať, distribuovať, prenášať, ukladať alebo inak používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti [názov spoločnosti].

Zodpovednosť

Nesúhlasíme s žiadnymi zodpovednosťami za akékoľvek straty alebo škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku použitia tejto webovej stránky alebo jej obsahu. Rovnako sa nezodpovedáme za akékoľvek nesprávne použitie informácií uvedených na tejto webovej stránke.

Záverečné ustanovenia

Akceptovaním týchto podmienok používania sa zaväzujete, že budete používať našu webovú stránku v súlade s týmito podmienkami. V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností týkajúcich sa týchto podmienok používania, neváhajte nás kontaktovať. Pokiaľ sa rozhodnete používať našu webovú stránku, súhlasíte s týmito podmienkami a s našou politikou ochrany osobných údajov a cookies.

© Copyright 2024 slovenske-kasina.sk